سیّاره ی (زهره) از آن جهت که به خورشید و زمین نزدیک است و توان انعکاس بالایی دارد ، درخشان ترین سیّاره در منظومه ی شمسی است. زهره اوّلین سیّاره ی درخشانی است که بعد از غروب خورشید در غرب آسمان دیده می شود. در سپیده دم نیز زهره بعد از همه ی ستارگان ناپدید می شود.
+ نوشته شده توسط آرش در پنجشنبه بیست و ششم اسفند ۱۳۸۹ و ساعت 15:1 |